رادیاتور پره ای

بوتان

مشخصات کلی

رادیاتور های پره ای شرکت بوتان با ضریب حرارتی 157 کیلو کالری بر ساعت
در بازار موجود می باشد این رادیاتور پره ای بیشترین ضریب حرارتی را دارد
که این امر باعث می شود تا مشتریان محترم از تعداد پره های رادیاتور کمتری
استفاده کنند که از لحاظ هزینه به به صرفه است و هم فضاس کمتری را اشغال می کند.

ایران رادیاتور

مشخصات کلی

رادیاتورها در بلوک های 5 ،7 و10 پره تولید می شود .در صورت نیاز به پره های بیشتر این بلوکها توسط نصاب کوپله (سرهم) می شود .برای کوپله کردن دو بلوک میبایستی آنها را روی یک سطح کاملا صاف قرار داده و با استفاده از مغزی و واشر استاندارد به هم متصل شوند استفاده از تفلون و ... جهت آب بندی مجاز نمی باشد.