پکیج دیواری ایساتیس

کاریز

مشخصات کلی

این محصول به دلیل فن دار بودن وراندمان بالا در تمام ساختمان های استاندارد
با متراژ170مترمربع (جهت مدل )
وتا متراژ270مترمربع (جهت مدل )
وتا متراژ 350 مترمربع (جهت مدل) قابل استفاده می باشد.

صفحه نمایشگر دیجیتال آن اطلاعات و کدهای خطا مربوط به قسمت های مختلف دستگاه را نمایش می دهد.

نیو استار

مشخصات کلی

این محصول به دلیل فن دار بودن وراندمان بالا در تمام ساختمان های استاندارد
با متراژ 170 مترمربع (جهت مدل 26IIFF)
وتا متراژ 270 مترمربع (جهت مدل 30IIFF) قابل استفاده می باشد.

صفحه نمایشگر دیجیتال آن اطلاعات و کدهای خطا مربوط به قسمت های مختلف دستگاه را نمایش می دهد.

لازم به ذکر است که این محصول بهترین نوع پکیج دیواری جهت سیستم گرمایش از کف (VHF) می باشد.